ŠTA JE NAMA FEMINIZAM?

REPRODUKTIVNA PRAVA + SOCIJALNA PRAVDA

  • Socijalno pravedno društvo – mogući odgovor na direktne napade na reproduktivna prava
  • Ljudska prava – izazov socijalnoj pravdi
  • Prevladavanje nejednakosti, dostpunost zdravstvene njege i obrazovanja o seksualnim i reproduktivnim pravima, usklađenost privatnog i poslovnog života


Digni glas

SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE

Više od trećina žena diljem svijeta je doživjelo neki oblik fizičkog ili seksualnog
nasilja. Čak 46 zemalja nema zakone koje štite žene od obiteljskog nasilja, a
mnoge zemlje koje i imaju takve zakone ne provode ih učinkovito.

NEPISMENOST

Gotovo dvije trećine nepismenih odraslih osoba su žene, a taj odnos je
nepromijenjen već dva desetljeća.

POLITIČKA ZASTUPLJENOST

U svjetskim parlamentima samo petinu mjesta zauzimaju žene

Na Forbesovoj listi 500 najbogatijih ljudi u svijetu samo je 55 žena. U prosjeku žene još uvijek
zarađuju manje od muškaraca u svim strukama i područjima te one koje rade puno radno vrijeme
zarađuju tek 70 do 90% iznosa plaće muškaraca.


UN Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama

  • Uzeti u obzir posebne probleme žena iz ruralnih područja (njihove uloge u ekonomskom opstanku obitelji, rad u nemonetiziranim ekonomskim sektorima)
  • Osigurati učešće u i korist za žene od ruralnog razvoja:

Pravo da adekvatan pristup ustanovama zdravstvene zaštite

Pravo na informacije, savjetovanje i usluge planiranja obitelji

Direktna korist od programa socijalne sigurnosti

Učešće u formalnom i neformalnom obrazovanju, opismenjavanju

Grupe samopomoći – jednak pristup ekonomskim prilikama kroz zapošljavanje i samozapošljavanje

Učešće u svim aktivnostima zajednice

Poljoprivreda

Adekvatni uvjeti života – stanovanje, sanitarije, struja, voda, transport i komunikacije


Ženski pokreti


Contact

Send Us a Message